Familieopstellingen

Familieopstellingen
 
Familieopstellingen gaat uit van het principe, dat ieder mens deel uit maakt van systemen. Het systeem waar de belangrijkste binding mee is, is vaak het gezin van herkomst.
Binnen een systeem zijn alle leden met elkaar verbonden en ze
beïnvloeden elkaar wederzijds.
Daarbij functioneert het systeem volgens bepaalde systeemprincipes:
 
* er is plek voor iedereen
* er is sprake van een ordening
* er is een balans tussen geven en nemen
 
Het niet naleven van deze principes brengt verstoring in dit systeem, waardoor het systeem uit balans raakt. Er kan zich "gedoe" op een geheel andere plek in het gezin voordoen, als reactie op deze verstoring.
Je hebt bijvoorbeeld een enorme last en verantwoordelijkheid op je schouders en kunt dit niet "loslaten". Je hebt voortdurend "ruzie" met mensen om je heen. Je volgt je eigen pad, maar neemt ook vaak de energie over van anderen, waardoor je jezelf "kwijtraakt".
 
Familieopstellingen is een techniek om op systemische wijze te kijken naar situaties. Het laat zien hoe de verhoudingen en relaties liggen, wat er op diepere lagen speelt en wat hier de gevolgen van zijn voor families of individuen. Door het opstellen wordt inzicht verkregen in de wijze waarop familiepatronen doorwerken in het heden bij het maken van keuzes, het innemen van ruimte, het omgaan met emoties. Door deze inzichten kunnen nieuwe wegen bewandeld worden.
 
Ik maak gebruik van opstellingen op individuele basis.
Voor grotere Familieopstellingen kun je me benaderen en zal ik na een gesprek bepalen of ik deze opstelling voor je kan doen.