Supervisie om beter te functioneren in de werksituatie?

 
Supervisie is bestemd voor:
- Mensen die kritisch willen kijken naar eigen functioneren, om zodoende
  meer inzicht te verwerven in hun voelen, denken, willen en handelen
  t.a.v. de uitoefening van hun beroep.
- Mensen die zich verder willen bekwamen in het beroep waarvoor ze zijn
  opgeleid.
- Mensen die bereid zijn te experimenteren met ander gedrag.
- Mensen die meer vreugde en voldoening willen ervaren in de uitoefening
  van hun beroep.
- Mensen die bereid zijn om met concrete praktijkinbrengen te komen.
 
Vorm:
In 10 á 15 bijeenkomsten worden actuele praktijksituaties besproken, waardoor een individueel leerproces ontstaat. Na elke bijeenkomst maak je een reflectieverslag van de voorgaande bijeenkomst. Het reflectieverslag biedt een extra mogelijkheid tot analyse.
Supervisie kan op individuele basis of in een kleine groep van maximaal 4 personen.
Ik begeleid mensen zowel vanuit een zelfgekozen traject of in opdracht van een werkgever of opleiding.
 
 

 
Resultaat
Je leert om je eigen ervaringen opgedaan in je werk zodanig te overdenken en te doorzien dat het leidt tot een beter functioneren.
Het helpt beginnende beroepsbeoefenaars bij hun persoonlijke ontwikkeling en ervaren werkers in hun professionaliteit. Het verhoogt de effectiviteit en er wordt voorkomen dat het werk op den duur leidt tot spanningen en burnout.
Supervisie kan dus preventief werken en/of aanleiding geven tot het maken van belangrijke stappen in je leven of loopbaan.
 
Kosten:
Individuele Supervisie kost 120 euro per keer (1½ uur).
Groeps-Supervisie voor 2 personen kost 70 euro p.p.,
3 personen 60 euro p.p. en 4 personen 50 euro p.p. per bijeenkomst van 2 uur.
Voorwaarde voor Groepssupervisie is dat de groepsleden geen directe werkrelatie met elkaar hebben.