Weer inspiratie en plezier opdoen in het samenwerken met je collega's?

 
Intervisie is een vorm van deskundigheidsbevordering waarbij medewerkers een beroep doen op collega's om mee te denken over persoons- en functiegebonden vragen en knelpunten uit de eigen werksituatie.
Dit meedenken gebeurt niet door het aandragen van oplossingen, maar door het stellen van vragen om zo met behulp van eigen analytisch en probleem
oplossend vermogen zicht te krijgen op het ingebrachte probleem en hoe hierin te handelen.
 
Op het niveau van de organisatie is Intervisie een krachtig instrument voor het verbeteren van teamfunctioneren en het deskundigheidsniveau. Daarnaast hebben de deelnemers individuele doelen, zoals:
- persoonlijke deskundigheidsbevordering
- bewustwording van de eigen invloed en de eigen positie
- door reflectie afstand te leren nemen van deze eigen positie en manier van 
  werken
- collegiale ondersteuning en inspiratie
 
Vorm:
Een Intervisie beslaat een langere periode met een klein aantal (4 tot 8) deelnemers. Vooraf worden afspraken gemaakt over de spelregels, doelstellingen en werkwijze.
Voorwaarde is dat de deelnemers op vrijwillige basis deelnemen en niet in een hiërarchische verhouding tot elkaar staan.

 


Begeleiding:
Intervisie kan zowel zelfstandig als onder begeleiding plaatsvinden. Ik kan helpen een intervisietraject te starten. Dit kan zijn voor een groep mensen die zelf deze vraag hebben, maar ik kan ook binnen een instelling, school of bedrijf "Incompany" intervisiegroepen opzetten.
Het doel van deze begeleiding is dat de deelnemers binnen een afgesproken periode gaan ervaren wat de mogelijkheden zijn van Intervisie en hoe dit werkt. Ik besteed daarbij ook aandacht aan het leerproces en zaken die deelname en ontwikkeling van de professionele beroepshouding kunnen bevorderen of belemmeren.
De groep krijgt vaardigheden aangereikt om de Intervisie zelfstandig voort te kunnen zetten.
Een begeleide Intervisie bestaat uit een contracteringsbijeenkomst (afspraken, werkwijze e.d) en daarna 4 tot 6 thematische bijeenkomsten van 2 uur per keer.
 
Kosten:
In overleg, afhankelijk van de tijdsinvestering. Na een intakegesprek zal ik een offerte toezenden.