Wil je Persoonlijke Coaching om positiever in het leven te staan?

Coaching is bestemd voor:
- Mensen die zich bewust willen worden van hun
  eigen functioneren en de effecten van hun
  gedrag.
- Mensen die verantwoordelijkheid willen nemen
  voor hun eigen leven.
- Mensen die nieuwe ervaringen willen opdoen en
  hiermee willen experimenteren.
- Mensen die beter willen omgaan met de mensen
  om hen heen, minder conflicten willen en meer
  plezier.
- Mensen die hun passie willen ontdekken en
  mogelijkheden om dit in te zetten.
- Mensen die op "kruispunt" staan in hun leven en
  belangrijke keuzen willen maken.
 
Vorm:
Individuele Coaching waarbij je je eigen ervaringen vanuit het "hier en nu" inbrengt. Wie ben ik-wat kan ik en wat wil ik, zijn daarin essentiële vragen.
Ik maak gebruik van lichaamswerk, visualisaties, rollenspel en gesprek.
 

 

 

 
Resultaat:
Je leert om je bewuster te zijn van je eigen lichaam, voelen en denken en positiever te kijken naar jezelf en/of anderen. Het geeft je handvatten om verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen leven en je oorspronkelijke passie en levenslust te vergroten.
Het helpt je om belangrijke keuzen te maken t.a.v. je leven en/of loopbaan.
 
 
Jongeren kunnen ook individuele Coaching krijgen bijvoorbeeld v.w.b. leerbelemmeringen, angstig gedrag of juist te impulsief gedrag en/of andere problematiek, waardoor werken in een groep wat minder geschikt is.
 
Kosten:
Individuele Coaching kost 85 euro per uur