Zoek je Supervisie en Coaching in Groningen?

Afbeelding invoegen
 

Bij Supervisie gaat het om zicht te krijgen op jezelf in relatie tot je werk.
 
Je kunt in Supervisie gaan wanneer je:
* vastloopt in je werk
* moeite hebt met nee zeggen en je daar last van krijgt
* conflicten niet aangaat of dit moeilijk vindt
* in je werk spanning ondervindt door werkdruk
* dreigt in een burnout te schieten
* gaat reïntegreren na een ziekteperiode
* je wilt laten coachen als vanzelfsprekend onderdeel van je werk
* vaardigheden wilt ontwikkelen voor beter functioneren
 
Bij Coaching gaat het om het vergroten van je vaardigheden en je competenties. De nadruk ligt op jezelf, wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik?
Ik maak hierbij onderscheid tussen Persoonlijke Coaching en Loopbaancoaching
 
Je kunt coachingsbegeleiding nemen wanneer je:
* om wilt leren gaan met spanningen (nervositeit-angsten)
* last hebt van faalangst
* je concentratie en geheugen wilt verbeteren
* veel conflicten hebt en wilt leren hier anders mee om te gaan
* je passie wilt ontdekken en mogelijkheden ter beschikking om
   dit in te zetten
* belangrijke keuzes wilt maken t.a.v. je loopbaan

In onze huidige tijd worden er steeds meer eisen aan mensen en organisaties gesteld. Veranderingen en vernieuwingen volgen elkaar in rap tempo op. Vaardigheden, persoonlijke effectiviteit, zelfsturing en een toegenomen werkdruk door bijvoorbeeld meer administratieve handelingen zijn enkele voorbeelden daarvan.
In de dagelijkse praktijk betekent dit voor veel mensen dat het moeite kost deze omslag te maken of ze komen tot de conclusie dat ze het tempo niet bij kunnen benen. Stress, uitval, ontevredenheid, burnout en conflicten zijn mogelijke gevolgen.
Supervisie en Coaching kan preventief werken en/of aanleiding geven tot het maken van belangrijke stappen in je leven en loopbaan.
Ik begeleid mensen zowel vanuit een persoonlijk gekozen traject of middels opdracht van een werkgever of opleiding.